Про агентство

PhotoUA.com - українське агентство цифрової фотографії, створене з метою надання цифрового фото через мережу Internet. На серверi за допомогою iнформацiйно-пошукової бази українською, російською та англійською мовами можна знайти необхiднi фотоматерiали, що вiдображають наступнi аспекти життєдiяльностi України:

ПОЛIТИКА:

 • АДМIНIСТРАЦIЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 • ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 • КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 • ГРОМАДСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ ТА ПАРТIЇ
 • ПРАВООХОРОННI ОРГАНИ УКРАЇНИ
 • СУДИ. ПРОКУРАТУРА
 • ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

ЕКОНОМIКА:

 • ПРОМИСЛОВIСТЬ
 • СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 • ЕНЕРГЕТИКА
 • ТРАНСПОРТ
 • ФIНАНСОВА ТА БАНКIВСЬКА СФЕРИ
 • ТОРГIВЛЯ
 • РИНКОВI РЕФОРМИ
 • ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

ВIЙСЬКОВА ПОЛIТИКА:

 • ВIЙСЬКОВО-ТЕХНIЧНI АСПЕКТИ
 • ВIЙСЬКОВО-ПОЛIТИЧНI АСПЕКТИ
 • ВIЙСЬКОВА ЖИТТЄДIЯЛЬНIСТЬ
 • ВIЙСЬКОВЕ КЕРIВНИЦТВО, ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

СОЦIАЛЬНИЙ АСПЕКТ:

 • НАУКА, ОСВIТА
 • МЕДИЦИНА
 • ЕКОЛОГIЯ
 • СIМ'Я, МОЛОДЬ
 • РЕЛIГIЯ
 • ЖИТТЄВИЙ РIВЕНЬ
 • ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО:

 • ТЕАТР, КIНО, КОНЦЕРТИ
 • МИСТЕЦТВО ТА ЛIТЕРАТУРА
 • ВИСТАВКИ ТА ФЕСТИВАЛI
 • НАРОДНI СВЯТА ТА ОБРЯДИ
 • МОДА
 • ДIЯЧI КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
 • IНШЕ

СПОРТ:

 • ФУТБОЛ
 • АВТОСПОРТ
 • ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

МIСТО КИЇВ:

 • БУДIВНИЦТВО ТА АРХIТЕКТУРА
 • ПЕЙЗАЖI ТА ЛАНДШАФТ
 • КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МIСТА
 • МIСЬКА ВЛАДА ТА КЕРIВНИЦТВО
 • IНШЕ

IНФОРМАЦIЙНА ПОЛIТИКА:

 • ЗАСОБИ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
 • IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ
 • СВОБОДА СЛОВА
 • ПЕРСОНАЛIЇ
 • IНШЕ

ПЕРСОНАЛIЇ:

 • ПЕРСОНАЛIЇ УКРАЇНИ
 • ПЕРСОНАЛIЇ СВIТУ

РIЧНИЦI ПОДIЙ

 

Посилання на сервер PhotoUA.com обов'язкове.

Наші послуги можуть бути цікавими не тільки киянам, а й мешканям інших міст Укрїни та світу.
Контактна електронна адреса: expertorgua@gmail.com